• 044 970 6953
  • info@funkypole.fi

Tietosuojakäytäntö

FunkyPole > Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

GDPR (EU 2016/679)
Viimeksi päivitetty 24.5.2018

REKISTERIN NIMI
FunkyPole asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
FunkyPole (T:mi Tiina Jaakkola)
Korjalankatu 6K
45130 Kouvola
Y-tunnus: 2384415-0
Sähköposti: info@funkypole.fi
Yhteyshenkilö: Tiina Jaakkola, tiina@funkypole.fi

YKSITYISYYDEN SUOJASI ON MEILLE TÄRKEÄ
Kun käytät FunkyPolen -palveluja, luotat luovuttamasi tiedot käsiimme. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään mitä tietoja keräämme sinusta ja miksi, sekä miten niitä käytetään palveluissamme mahdollistamaan parhaan käyttökokemuksen tuottamisen.
On tärkeää, että ymmärrät, kuinka käytämme tietojasi ja tämän takia toivomme sinun lukevan tietosuojakäytännön huolellisesti.

HENKILÖTIETOJEN TIETOLÄHTEET JA KÄSITTELYN TARKOITUS
FunkyPole saa käsittelemänsä henkilötiedot henkilöltä itseltään Avoinna24-ajanvaraussivustolle rekisteröitymisen yhteydessä, tehdessään esim. KK-kortti sopimuksen studiomme kanssa, henkilön ilmoittaessa tiedot sähköpostitse tai www-sivustomme kautta tai henkilön osallistuessa esim. järjestämiimme arvontoihin. Kun käyttäjä rekisteröityy Avoinna24-ajanvarauspalveluun tai hän tekee sopimuksen studiomme kanssa, häneltä kysytään rekisteröitymiseen liittyviä tietoja. Myös laskutukseen liittyen asiakkaalta voidaan kysyä henkilötietoja, kuten osoitetiedot.

Rekisteriin tallennettavat tiedot
Henkilötiedot
nimi
osoitetiedot
sähköposti
puhelinnumero

Ajanvaraspalvelun käytöstä kertyvät tiedot
Avoinna24-ajanvarauspalvelun käytöstä kertyvät tiedot tallennetaan henkilön tietojen yhteyteen rekisteriimme. Tiedot ovat ainoastaan yrityksemme tietoja käsittelevien henkilöiden nähtävissä.
Laskutus
laskutus- ja maksutiedot
Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja noudatamme meihin sovellettavia lakeja emmekä käsittele asiakkaidemme tai heidän asiakkaidensa henkilötietoja ilman tietosuojalainsäädännön mukaista oikeusperustetta. Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme asiakkaan käyttöönottamien palveluiden toimittamiseksi ja toimintamme kehittämiseksi. Käytämme asiakkaidemme henkilötietoja myös palveluihin liittyvien tärkeiden tiedotteiden toimittamiseen.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS KOLMANNELLE OSAPUOLELLE
Emme myy, vaihda tai muutoin siirrä henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa, mutta myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.
Uskomme, että tietojen jakaminen voi olla tarpeen, kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
FunkyPole voi käyttää omien palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa alihankkijoita. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta tarpeellisessa määrin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on rekisteröityneenä palveluumme, palvelun toiminnan mahdollistamiseksi. Kun käyttäjä poistaa käyttäjätilinsä Avoinna24-palvelusta tai kun hän pyytää meitä poistamaan tietonsa, poistuu kaikki henkilötietoa sisältävä tieto palvelustamme. Käyttäjän palvelussamme tekemät maksut säilytetään palveluidemme kehittämistä varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

KÄYTTÄJÄN OIKEUS HENKILÖTIETOIHINSA
Käyttäjillä on oikeus kieltää FunkyPolea käsittelemästä itseään koskevaa sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa markkinoinnissa. Tämä tapahtuu joko Avoinna24-ajanvarauspalvelun omien henkilötietojen asetuksissa tai ilmoittamalla meille haluavansa poistua postituslistaltamme.
Käyttäjä näkee Avoinna24-palvelun kautta kaikki hänestä henkilörekisteriimme tallennetut henkilötiedot ja voi tehdä itse näihin tarpeelliset korjaukset. Kaikki käyttäjää koskevat tiedot on hankittu palvelun kautta ja hänellä on pääsy kaikkeen tähän tietoon. Käyttäjä voi pyytää myös meiltä henkilötietonsa nähtävilleen.
Koska käyttäjä voi muuttaa ja korjata henkilörekisterissämme olevia tietojaan itse, se on suositeltu tapa tietojen korjaamiseen. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus pyytää myös meitä tekemään tarvittava korjaus.
Jos käyttäjä haluaa poistaa kaiken tietonsa rekisteristämme, tulee hänen poistaa käyttäjätilinsä palvelustamme. Tämän käyttäjä voi tehdä joko itse tai valtuuttaa meidät tekemään puolestaan. Kaikissa edellä mainituissa tilanteissa rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.)
Jos käyttäjä katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on rikottu, voi hän tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä.

MUUTOKSET TIETOTURVAKÄYTÄNTÖÖN
FunkyPole voi tehdä muutoksia tähän tietoturvakäytäntöön ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemme, että käyttäjät käyvät katsomassa tietoturvakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Tietoturvakäytännön yläosassa on aina tieto, milloin se on viimeksi päivitetty.

SUOSTUMUS
Käyttämällä FunkyPolen -palveluja, käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön.